O nama

zasto_mi

Prodaja

usluga/servis

proizvodnja

Kontakt

 

Оbaveštenje o postupanju sa potrošenim toner kasetama
(u zakonskim okvirima)

Potrošene toner kasete/originale ili kompatibile zabranjeno je bacati ili odlagati na neadekvatna mesta, osim na način koji je zakonom predviđen (Službeni glasnik RS broj 135/04-69/05)

Ukoliko se odlučite za kupovinu novih kaseta ili reciklažu-servisiranje u našoj firmi, vi ispunjavate zakonske uslove "o postupanju sa štetnim otpadnim materijalom", jer ga mi, uz potvrdu, preuzimamo i dalje postupamo po Zakonu.

Izvršilac usluga, odnosno firma koja se bavi servisiranjem i reciklažom kaseta mora biti registrovana u Agenciji za reciklažu, te ispunjavati sve uslove za obavljanje te delatnosti.

Našim kupcima izdajemo uverenje koje sadrži sledeće elemenete:
da smo registrovani kod Agencije za reciklažu
da posedujemo Zaključak Ministarstva za zaštitu životne sredine
da postupamo sa otpadnim materijalom na način kako je zakon regulisao.

ZAKON PODJEDNAKO OBAVEZUJE IZVRŠIOCA I KORISNIKA USLUGA.

 

 

Webmaster and design . Bob . copyright 2008.