Оbaveštenje o postupanju sa potrošenim toner kasetama(u zakonskim okvirima):

Potrošene toner kasete/originalne ili kompatibilne, kao i njihove delove zabranjeno je bacati ili odlagati na neadekvatna mesta, osim na način koji je zakonom predviđen (Službeni glasnik RS broj 135/04-69/05)


Vršimo uslugu zbrinjavanja Vaših istrošenih toner kaseta i njihovih delova na način koji zakon predviđa.


Našim komitentima izdajemo uverenje koje sadrži sledeće elemente:

- Da smo registrovani kod Agencije za reciklažu, te ispunjavamo sve uslove za obavljanje te delatnosti

- Da posedujemo Zaključak Ministarstva za zaštitu životne sredine 

-Da postupamo sa otpadnim materijalom na način kako je zakon regulisaoIZDAJEMO DOKUMENT O KRETANJU OTPADA, KOJI SLUŽI KAO DOKAZ DA JE OTPAD PO ZAKONU ZBRINUT

 

ZAKON PODJEDNAKO OBAVEZUJE IZVRŠIOCA I KORISNIKA USLUGA.